Zeilen en droogvallen op de Waddenzee

De Waddenzee

Waddenzee Werelderfgoed

Op de Wadden kun je nog echte eilanden aanlopen, die pas na enige tijd varen opdoemen aan de einder. Bij laag water kun je over de wadden lopen, bij hoog water is het een prachtige beschutte zee waar altijd veel te zien is. Een zilt paradijs voor wie van waternatuur houdt.

In de Waddenzee overheerst de natuur. In vroeger eeuwen voeren de rijke handelsschepen via Texelstroom of Vliestroom naar de Zuiderzee.
Amsterdam financierde verlichting, betonning en bebakening, zoals de vuurtorens van Urk, de Ven en Vlieland, en de beroemde Brandaristoren in 1596, nadat de vorige in zee was gezakt. Er was een Zeetijdingedienst van Vlieland, via het Posthuis naar Texel en door via Huisduinen naar Amsterdam.


WaddenzeeWaddenzee

Het mooiste van het Wad blijven de uitgestrekte kwelders en droogvallende platen, waar een ongelooflijke vogelrijkdom af en aan fladdert, fouragerend, broedend en kwetterend.
Alle soorten meeuwen en sterns, eidereenden, scholeksters, wulpen, kluten, lepelaars en zelfs een enkele flamingo, zorgen 24 uur per dag voor een boeiend schouw- en luisterspel. Slenken, prielen en geulen trekken tussen het voedselrijk slib, dat ze tweemaal daags overstromen om weer nieuw slib af te zetten. Voortdurend beweging, overal vogelgeluiden, altijd mooi. Bij droogvallen op het Wad staat het hotel midden in de ruige verlatenheid van Nederlands grootste en mooiste natuurgebied.

   De Waddenzee (bron: Wikipedia, de vrije Encyclopedie)

De Waddenzee wordt al sinds mensenheugenis door schepen bevaren. Voordat het Noordzeekanaal gegraven werd, was de enige manier om Amsterdam (en andere belangrijke Nederlandse havens) vanaf de Noordzee te bereiken via de Waddenzee en de Zuiderzee .
Het bevaren van de Waddenzee was in die tijd moeilijk, door de steeds verplaatsende geulen en banken en de spaarzame bebakening. Menig schip verging. Voor duikverenigingen levert dit vandaag veel interessante plekken op.
Hoewel de bebakening en navigatietechnologie sindsdien enorm verbeterd zijn, vereist het bevaren van de Waddenzee nog steeds speciale kennis en ervaring.

Voor het ondiepe water van de Waddenzee en de Zuiderzee zijn aparte scheepstypen ontwikkeld, met platte bodems en zijzwaarden. Vandaag wordt de Waddenzee bevaren door veerboten naar de Waddeneilanden, de visserij, de pleziervaart en traditionele zeilende vrachtvaarders als klippers , tjalken, aken enz. Bekende havens zijn Oudeschild, Harlingen, Oost-Vlieland, West-Terschelling, Nes, Schiermonnikoog, Lauwersoog en Noordpolderzijl .

Stevenaak AALTJE ENGELINA droog gevallen bij Schiermonnikoog Stevenaak AALTJE ENGELINA droog gevallen bij Schiermonnikoog

Om overlast door de recreatievaart te voorkomen is een Erecode voor Wadliefhebbers opgesteld. De bedoeling is dat hiermee het bewustzijn voor de ecologische waarde wordt verhoogd en zelfregulering het instellen van regelgeving door de overheid overbodig maakt. Het Nederlandse deel van de Waddenzee behoort tot de binnenwateren, de scheepvaart is er dus gehouden aan het Binnenvaartpolitiereglement.

De scheepvaart van en naar het IJsselmeer geschiedt via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand of de Stevinsluizen bij Den Oever. Andere veel gebruikte routes van en naar de Waddenzee zijn het Van Harinxmakanaal, dat bij Harlingen in zee uitmondt, de Robbengatsluis bij Lauwersmeer en het Eemskanaal tussen Groningen en Delfzijl .

Meer lezen over de Waddenzee

Get in touch

Met een Lemsteraak zeilen op de Waddenzee. Vaargebied waddenzee platbodems zeilen op de wadden in Friesland. Vaarcursussen platbodem varen Friesland, Lemsteraken, Zeilles Vaarinstruktie,... Tjalk huren, Skutsje huren,Klipper huren in Friesland. Rond en Platbodem te huur Sneek, Friesland, Lemsteraken, Zeeschouw en Grundel. Last Minute Rond- en Platbodem Jachten. Huur een Platbodem / Lemsteraak of Zeeschouw van Sailcharter Sneek in Friesland/Nederland! Traditionele zeilschepen voor 2-12 personen, zeilen op het Ijsselmeer en de waddenzee. Met een Lemsteraak zeilen op de Waddenzee.

Platbodemverhuur Friesland